ABA - Анализатор съдържанието на битум в асфалта

Изтегляне на брошура Изтегляне на техническа информация
Close

Език:

3 level sample basket cooling stand, gloves and face shieldSample basket set, with loading handle attached, spare paper printer rolls and (red) sample basket cooling cover

ABA 7/35B е предназначен за измерване на съдържанието на битум в горещо смесен асфалт, както и в топло смесен асфалт, използвайки метода "загуба при накаляване" в съответствие с AASHTO T 308-10, ASTM D6307-10 и BS/EN 12697-39:2004.


Вградената система за претегляне и изчисление, задвижвана от микропроцесор, е достатъчно гъвкава, за да се справи с локалните вариации при стандартните изпитвателни методи и извежда резултатите от изпитванията в печатен и софтуерен формат. Последващото изгаряне при висока температура свежда до минимум отделянето на вредни пари.


Доставя се с всички изпитвателни кошнички и аксесоари, необходими за започване на работа.

Стандартни функции

 • General
 • Simple to navigate 5.7" touchscreen control with secure Supervisor & Operator settings
 • Избягва проблемите и разходите, свързани със здравето на хората, екологията и управлението на отпадъците, присъщи на по-старите методи за добив на разтворители.
 • Намалени вредни емисии, благодарение на последващото изгаряне при висока температура
 • Има капацитет за големи размери на пробата за по точни резултати  (максимално тегло на пробата от 4.5 кг)
 • Средно времетраене на изпитванията от 20 мин. за 6-мм агрегати до 45 мин. за 40-мм агрегати
 • Software
 • Автоматично изчисление на крайното тегло на пробата и свързващото вещество % резултат
 • Adjustable aggregate and hot mix asphalt correction factors
 • Multi-lingual interface: English, Spanish, French, Chinese, Italian & Russian language display. Other languages are available to order
 • Лесно именуване, съхранение и извикване на рецепти, които могат да се прехвърлят с лекота между сушилните 
 • Прецизно измерване на теглото, изведено с резолюция до 0.1 г
 • Hardware
 • USB data output and permanent (dot-matrix) printed reports
 • Fail safe door lock system
 • Sample trays guided and loaded onto robust stainless steel balance pan extension within the chamber
 • High thermal efficiency insulation material with robust refractory brick door surround
 • Double skin case construction for cool outer case
 • Woven glass fibre door seal with stainless steel wire reinforcement

Опции (посочете ги при подаване на поръчка)

 • Подова стойка тип 'Flat pack' 
 • Поставка за охлаждане на проби
 • Допълнителни кошнички за проби
 • Metal waste gas extraction pipe
 • Защитно фолио на сензорния екран
 • Ръкавици
 • Челник
 • Factory fitted thermocouple access port, if temperature calibration is to be carried out

Съдържанието подлежи на промени или поправки