Техническа керамика

Техническата керамика обхваща широка гама от усъвършенствани керамични материали, разработени на базата на отличните им механични, електрически и термични свойства. Често те са много устойчиви на топене, огъване, разтягане, корозия и износване. Съвременните материали намират все по-широко приложение в аеронавтиката, автомобилната индустрия, военните и енергийни пазари.

Пещите на Carbolite се използват широко както в научно-изследователската деийност, така и в производството за разделяне и синтероване на техническа керамика. За процеса на разделяне (на зелените части) са необходими камерни пещи за по-ниска температура с идеално равномерна температура. Кафявите части после се синтероват при температура до 1800°C в пещ за висока температура.


Ovens

Chamber Furnaces

Tube Furnaces

Vacuum Furnaces

Application Specific Furnaces