Въглища / Кокс

Пещите и сушилните на Carbolite, предназначени за анализ на въглища и кокс и оценка на желязна руда, са се утвърдили като стандартно оборудване, използвано в лабораториите за въглища, електроцентралите и заводите за стомана по света. Повечето продукти на Carbolite са създадени да извършват подготовка на проби или анализ в съответствие с конкретните международни методи за анализ. Варират от малки настолни пещи за определяне на индекса на бухване в тигел, съдържанието на влага, сяра и хлор до големи продукти за тежки изпитвания или за лабораторни цели като 227 кг (500lb) MVO сушилни за изпитване на кокс с движеща се стена и пещи за изпитвания на желязна руда и за изпитване на редуциране на кокс.  Всички продукти на Carbolite отговарят на стандарта за качество ISO 9001:2008 и са произведени в съответствие в всички приложими директиви на ЕС за безопасност и оборудване.