Въглища / Кокс

Пещите и сушилните на Carbolite Gero, предназначени за анализ на въглища и кокс и оценка на желязна руда, са се утвърдили като стандартно оборудване, използвано в лабораториите за въглища, електроцентралите и заводите за стомана по света. Продуктите на Carbolite Gero са създадени за подготовка на проби или анализ в съответствие с конкретните международни методи за анализ. Варират от малки настолни пещи за определяне на индекса на бухване в тигел, съдържанието на влага, сяра и хлор до големи продукти за тежки изпитвания или за лабораторни цели като 227 кг (500lb) MVO сушилни за изпитване на кокс с движеща се стена и пещи за изпитвания на желязна руда и за изпитване на редуциране на кокс.  Всички продукти на Carbolite Gero покриват изискванията на стандарта за качество ISO 9001:2008 и са произведени в съответствие в всички приложими директиви на ЕС за безопасност и оборудване.

Камерни пещи

 • AAF ‑ Пещи за опепеляване 

  AAF ‑ Пещи за опепеляване 
  • Максимална температура: 1100°C
  • Обем на камерата: 3 to 7 litres
  • Comply with ISO 1171:2010, ASTM D3174-04:2010, ASTM D4422
 • Annealing furnace ‑ GLO

  Annealing furnace ‑ GLO
  • Максимална температура: 600 - 1100 °C
  • Volume: 10 до 260 литра
  • For processes in which a specific atmosphere needs to be reliably maintained

Application Specific Furnaces