Аеронавтика

Има задачи за топлообработка, където няма място за грешки. Именно тук 75-годишният практически опит и репутация за качество и надеждност на Carbolite са безценни. Топлинната обработка на самолетни части, както за първоначално производство, така и за поддръжка, ремонт и основен ремонт е със сигурност една от тези задачи и пещите и сушилните на Carbolite са най-предпочитани от много от най-уважаваните авиокомпании. Когато клиенти например желаят да извършат топлинна обработка на SAE / AMS 2750E в режим, съвместим с Nadcap™, Carbolite може да предостави разумен практически съвет за това кои класове съвместимост и видове инструменти биха били най-подходящи – съвет, който продължава да носи ползи за постигане на изискванията за последващо калибриране и одит на програмата NUCAPTM. Тъй като използването на продукти на Carbolite е вече широкоразпространено сред производителите на авиационна и космическа техника и апаратура, ние можем да предложим отлични референции и при релокация на производство можем редовно да доставяме оборудване, което да отговаря на първоначалните спецификации както на територията на Великобритания, така и чрез международна мрежа от дистрибутори на Carbolite.


Ovens

Chamber Furnaces

Vacuum Furnaces

Application Specific Furnaces