Загуба на маса при сушене / накаляване

Определение за „Loss on Ignition“:   Най-често използваното изпитване за „loss on ignition“ е обикновеното „Опепеляване“.   Carbolite ABA или анализаторът на асфалтов свързвател е пещ, предназначена за извършване на пропорционални определяния на асфалт и битумни свързващи вещества в проби от HMA или гореща асфалтова смес. Тя е съвместима с методите за изпитвания AASHTO T 308-10, ASTM D6307-10 и BS EN 12697-39:2012.   Определение за загуба на маса при сушене:   Това е широко използван метод на изпитване, чрез който се определя съдържанието на влага в дадена проба, макар че понякога терминът може да се отнася до изпаряването на летливата материя от пробата. Ето защо този метод обикновено не се отнася до молекулярно свързана вода или вода от кристализация.   Твърдите вещества обикновено се изпитват с помощта на баланс на влага, състоящ се от чувствителна електронна везна с инфрачервена нагревателна система. Софтуерът във везната отчита кога скоростта на загуба на маса от пробата в абсолютно или процентно изражение спада до минимална стойност. Carbolite не предлага оборудване от този тип.   Когато материалът от пробата се топи под необходимата температура на сушене или когато характеристиките на порьозност или повърхностните характеристики на пробата водят до високо ниво на адсорбция на влага, тогава често пъти за сушене на пробата се използва вакуумна сушилня. Понастоящем Carbolite не предлага вакуумни сушилни.   Един алтернативен и по-трудоемък процес включва загряване на претеглено количество от материала на пробата в сушилня. Трябва да се внимава загряването да не достигне температура, която може да доведе до загуба на маса от пробата чрез процеси на окисление или горене и въздушните потоци в камерата на сушилнята да не доведат до загуба на пробата (или до увеличаване на масата й). След изсушаването пробата трябва да бъде поставена веднага в суха сушилня, докато не бъде претеглена отново, за да се определи загубата на маса при сушенето. За тази цел могат да бъдат използвани сушилните Carbolite AX.   Течностите обикновено се изпитват с помощта на техниката за титруване на Карл Фишер, но с добавянето на "сушилня" към апарата на Карл Фишер могат да бъдат изпитвани и прахообразни вещества. Carbolite не предлагат титратори на Карл Фишер или сушилни за интеграция с този тип апаратура.   За да се определи загубата на маса при сушене за газове, се използва широк набор от техники. Carbolite не предлагат продукти, подходящи за която и да е от тези техники.