Опепеляване

Определение за опепеляване:

Това е процес на отстраняване на всички органични материали от дадена проба чрез загряване на въздуха. Целта на изпитването може да бъде пропорционалната маса на остатъчната пепел, или това може да е междинна стъпка в приготовлението на пробата за други цели - например охарактеризиране на неорганичните компоненти чрез XRF (Рентгенова флуоресценция) или масова спектроскопия, или пък за изпитвания, като например разтопяемост на пепелта.

Изпитванията за опепеляване могат да бъдат определени и в рамките на стандартните методи за изпитвания, типични примери за които са ISO 1171:2010, ASTM D3174-04(2010), за които са съвместими моделите от серия AAF 1100.

Камерни пещи за опепеляване